Welcome to PLATFORM ZORGVRAGERS EIJSDEN-MARGRATEN   Click to listen highlighted text! Welcome to PLATFORM ZORGVRAGERS EIJSDEN-MARGRATEN
PLATFORM ZORGVRAGERS EIJSDEN-MARGRATEN

Openbare ruimte E-M kan toegankelijker

Op 10 december overhandigden Jurgen Mingels en Els Damsma namens Platform ZEM aan de wethouders Custers en Piatek een Handboek Toegankelijkheid en de Richtlijn Toegankelijkheid – zie onderstaand persbericht van de gemeente:

Stichting Platform Zorgvragers Eijsden-Margraten vraagt aandacht voor een toegankelijke openbare ruimte

Dinsdag 10 december presenteerde Stichting Platform Zorgvragers Eijsden-Margraten twee boeken over toegankelijkheid aan wethouders Jos Custers, Openbare Ruimte en Chris Piatek, Sociaal Do-mein, van de gemeente Eijsden-Margraten.

Stichting Platform Zorgvragers Eijsden-Margraten

De stichting is een spreekbuis voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of een chronische ziekte en hun naasten en bevordert dat deze mensen kunnen deelnemen aan maatschap-pelijke activiteiten. Zo maakt de stichting zich onder andere sterk voor een goed toegankelijke open-bare ruimte.

Rolstoel

Wie zich bijvoorbeeld (een tijdje) moet behelpen met een rolstoel of krukken ziet ineens hoe lastig het kan zijn om ergens te komen. Hoe andere mensen onbewust belemmeringen veroorzaken of hoe zij hinder ondervinden bij werkzaamheden.

Boeken over toegankelijkheid in Eijsden-Margraten

De stichting heeft in verschillende gesprekken met de gemeente hun wensen en aanbevelingen ken-baar gemaakt. Jurgen Mingels, voorzitter van de stichting, overhandigde vervolgens op dinsdag 10 december het ‘Handboek voor toegankelijkheid’ van ir. Maarten Wijk. Els Damsma, vice voorzitter van de stichting, overhandigde de uitgave ‘Richtlijn toegankelijkheid’ van kennisplatform CROW. Door het aanbieden van de boeken wil de stichting nu publiekelijk aandacht vragen bij wethouders Jos Custers en Chris Piatek voor de nieuwe Europese regels over toegankelijkheid van de openbare ruimte.

In de praktijk

De gemeente vindt het belangrijk dat alle toekomstige plannen in de openbare ruimte getoetst worden aan de nieuwe Europese regels over toegankelijkheid. Volgend jaar wordt er bovendien een zogenaamde schouw uitgevoerd. Tijdens een schouw bekijkt de gemeente samen met de stichting in een begrensd deel van de gemeente welke aandachtspunten er in het gebied zijn. De stichting kiest een gebied waar de eerste schouw zal plaatsvinden.

Click to listen highlighted text!