Welcome to PLATFORM ZORGVRAGERS EIJSDEN-MARGRATEN   Click to listen highlighted text! Welcome to PLATFORM ZORGVRAGERS EIJSDEN-MARGRATEN
PLATFORM ZORGVRAGERS EIJSDEN-MARGRATEN

Woningaanpassing

ls uw beperkingen het u onmogelijk maken om goed gebruik te maken van uw huis kunt u een aanvrage doen voor woningaanpassing bij het Sociaal Team van de gemeente,
tel. 043-4588488 (maandag tot vrijdag 9.00 – 12.00 uur);
Postbus 10, 6269 ZG Margraten
e-mail: sociaalteam@eijsden-margraten.nl
of loop binnen bij het loket:

Locatie Margraten
Gemeentehuis
Maandag en donderdag van 09.00 tot 12.00 uur

Locatie Eijsden
Breusterhof 2
Dinsdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur

Locatie Gronsveld
Kerkplein 8 (basisschool)

Woensdag van 09.00 tot 12.00 uur

Voorbeelden zijn de installatie van een traplift, de aanpassing van een keuken of badkamer of het opheffen van drempels.
Als u – na het gesprek met de Klant-consulent – een aanvrage doet voor een woningaanpassing wordt uw beperking medisch beoordeeld door een deskundige die daarvoor door de gemeente is ingeroepen. Op basis van het advies neemt de gemeente een besluit om (een tegemoetkoming voor) de woningaanpassing toe te kennen. Voor de uiteindelijke toekenning dient u 2 offertes voor te leggen. De gemeente beslist.

Voor ondersteuning bij het indienen van uw aanvrage kunt u een beroep doen op:
– het Maatschappelijk werk of een onafhankelijke cliënt-adviseur; of
– de mantelzorgconsulent van het Steunpunt Mantelzorg (www.voormantelzorgers.nl ) tel. 043-3215046 (werkdagen 8.30- 12.30 u.); of
– een medewerker van MEE (www.meezuidlimburg.nl), Frankenlaan 7, 6419 BT Heerlen T 088-0102222  e-mail: info@meezuidlimburg.nl; of
– uw ergotherapeut.

Trapliften worden alleen in natura verstrekt; u krijgt deze in bruikleen.
Onderhoud en reparatie zijn inbegrepen.

Als de gemeente een woningaanpassing toekent, brengt zij u (via het CAK) een eigen bijdrage in rekening (het totaal van alle eigen bijdragen voor AWBZ en Wmo samen mag echter niet boven het voor u geldende maximum uitkomen).

Verhuizen

Als de benodigde aanpassingen erg omvangrijk zijn, is verhuizen mogelijk een betere optie. De gemeente kan dan een verhuiskosten-/herinrichtingsvergoeding toekennen.
Bij een verbouwing die meer dan € 10.000 gaat kosten zal al gauw voor verhuizing worden gekozen (dan moet er wel een passende woning beschikbaar zijn).

Click to listen highlighted text!