Welcome to PLATFORM ZORGVRAGERS EIJSDEN-MARGRATEN   Click to listen highlighted text! Welcome to PLATFORM ZORGVRAGERS EIJSDEN-MARGRATEN
PLATFORM ZORGVRAGERS EIJSDEN-MARGRATEN

WMO

Wet maatschappelijke ondersteuning – iedereen moet kunnen meedoen.

Op 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking getreden

Het doel van de wet is dat mensen, die beperkingen ondervinden om in de samenleving mee te doen, ondersteuning krijgen om het ook voor hen mogelijk te maken om mee te doen. Natuurlijk zullen mensen zo veel mogelijk voor zichzelf en elkaar zorgen; daarom is het stimuleren van mantelzorg (of informele zorg) ook een belangrijke taak voor de gemeente.

Als het mensen met een ondersteuningsbehoefte niet lukt om zelf ondersteuning te regelen, kunnen ze bij de gemeente terecht.

Het ministerie van VWS geeft de kaders aan waarin elke gemeente haar eigen beleid kan maken. Een beleid dat afgestemd is op de wensen en behoeften van de inwoners.

Wat betekent dat voor de burger? In hoofdlijnen gaat het om het volgende:

  • De Wmo regelt dat mensen, die de hulp die ze nodig hebben in het dagelijkse leven niet zelf kunnen regelen, ondersteuning krijgen van hun gemeente. Het gaat om voorzieningen als hulp bij het huishouden, een rolstoel, woningaanpassing of vervoersmogelijkheden binnen de eigen regio.
  • De Wmo biedt ook mogelijkheden om mensen te ondersteunen die zich inzetten voor hun medemens of buurt. Het gaat bijvoorbeeld om mantelzorgers en vrijwilligers.
  • De Wmo stimuleert activiteiten die de onderlinge betrokkenheid in buurten en wijken vergroten.
  • De Wmo biedt ondersteuning om te voorkomen dat mensen later zwaardere vormen van hulp nodig hebben. Het gaat bijvoorbeeld om opvoedingsondersteuning en activiteiten tegen  eenzaamheid.

Per 1 januari 2015 zijn een aantal taken die eerder bij het Rijk waren ondergebracht ook overgegaan naar de gemeente, daaronder:
dagverzorging, ook voor mensen met een verstandelijke beperking of met psychische problematiek, en beschermd wonen.

Aanvraag

Wie een beroep wil doen op de Wmo meldt zich bij het Sociaal Team om een afspraak te maken
T: 043-4588488 (maandag tot vrijdag 9.00 – 12.00 uur)
e-mail: Sociaalteam@eijsden-margraten.nl

of loopt binnen bij het loket als het sociaal team zitting houdt:

Locatie Margraten
Schinkepoort 69 
Maandag van 09.00 tot 12.00 uur

Locatie Eijsden
Breusterhof 2 
Vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur

Als u een aanvraag doet voor ondersteuning, wordt een afspraak gemaakt voor een gesprek met een klant-consulent, zo mogelijk bij u thuis. De klant-consulent bekijkt samen met u hoe hindernissen, die u ondervindt in het dagelijks leven, het beste te verhelpen zijn. Als u het eens bent met het verslag van dit gesprek, stelt de gemeente vast welke voorziening(en) de gemeente voor u kan regelen onder welke voorwaarden.

Belangrijk:
1. bereid het gesprek voor met iemand die weet wat de mogelijkheden zijn, bijvoorbeeld een onafhankelijk cliëntondersteuner.
2. Laat iemand, die u goed kent en die weet wat uw problemen zijn, bij het gesprek aanwezig zijn.

Click to listen highlighted text!