Welcome to PLATFORM ZORGVRAGERS EIJSDEN-MARGRATEN   Click to listen highlighted text! Welcome to PLATFORM ZORGVRAGERS EIJSDEN-MARGRATEN
PLATFORM ZORGVRAGERS EIJSDEN-MARGRATEN

Klachten en Bezwaren

Als u chronisch ziek bent of gehandicapt, dan hebt u mogelijk met veel instanties te maken, zoals:
de gemeente, zorgaanbieders, leveranciers van hulpmiddelen, zorgverzekeraars.

Klachten
Als u vindt dat u niet goed bent behandeld of onheus bent bejegend, dan is het natuurlijk het beste om dat te bespreken met de betreffende dienst-/ zorgverlener.
Als u er echt werk van wil maken moet u dat in alle gevallen eerst kenbaar maken aan het bestuur van de desbetreffende organisatie. Als u belt, wordt er mogelijk een gesprek geregeld, maar het kan ook zijn dat uw klacht met sussende woorden wordt afgedaan. Bij een schriftelijke klacht is de organisatie verplicht te reageren.

Als het om een door de gemeente ingehuurde zorgaanbieder gaat, is het een goed idee om uw klacht c.c. ook aan de gemeente te sturen (info@eijsden-margraten.nl of sociaalteam@eijsden-margraten.nl ).
Als u niet tevreden bent over de reactie van de dienstverlener, kunt u contact opnemen met de gemeente.
Als u dan nog het idee hebt dat u niet serieus wordt genomen kunt u vervolgens uw beklag doen bij de ombudsman.

Bezwaren
Als u het niet eens bent met een besluit betreffende een door u ingediende aanvraag of verzoek, kunt u tegen dat besluit bezwaar aantekenen binnen 6 weken nadat het besluit aan u is kenbaar gemaakt. Bij een besluit van de gemeente wordt deze mogelijkheid altijd onder aan de brief vermeld. Uw bezwaar wordt dan behandeld door de intergemeentelijke, onafhankelijke bezwarencommissie. U wordt uitgenodigd uw bezwaar in een hoorzitting toe te lichten. Pas als dit geen bevredigend besluit oplevert kunt u de zaak voorleggen aan de rechter.
Andere organisaties dan de gemeente hebben soortgelijke procedures.
Voor hulp bij het verwoorden van bezwaren kunt u via Platform ZEM terecht bij:
het Juridisch Steunpunt Regelrecht van Ieder(in): Verstuur uw vraag naar info@juridischsteunpunt.nl, Tel. 0900-2356780 (20 cent per gesprek).
U kunt ook een beroep doen op:
een juridisch adviseur van de vakbond (als u lid bent).

MEE (www.meezuidlimburg.nl )
T: 088-0102222
e-mail: info@meezuidlimburg.nl

Het Juridisch loket (www.juridischloket.nl )
Tel.: 0900 8020 (€ 0,10 p/min)
maandag t/m donderdag 09.00 – 17.00 uur. Op vrijdag 9.00 – 13.00 uur. U krijgt een van de juristen aan de telefoon.

of stuur een email via de website

Door het corona-virus zijn de loketten voorlopig gesloten.

Click to listen highlighted text!