Welcome to PLATFORM ZORGVRAGERS EIJSDEN-MARGRATEN   Click to listen highlighted text! Welcome to PLATFORM ZORGVRAGERS EIJSDEN-MARGRATEN
PLATFORM ZORGVRAGERS EIJSDEN-MARGRATEN

Bestuursleden gaan en bestuursleden komen

In de bestuursvergadering van 15 januari 2020 heeft voorzitter Jurgen Mingels de voorzittershamer overgedragen aan Els Damsma.
Jurgen heeft met heel veel inzet de functie van voorzitter bekleed, gedurende meer dan 10 jaar. Mede door zijn vasthoudendheid heeft het Platform er voor gezorgd dat de rechten van mensen met beperkingen beter onderkend worden en dat er meer oog is voor wat zij nodig hebben om mee te kunnen doen. De tijd lijkt er ook rijp voor, nu ook Nederland de verklaring voor de rechten van mensen met een beperking heeft geratificeerd. Het Platform paste de regels toe op zaken die spelen in de dorpen van onze gemeente en sprak de gemeente er op aan.
Jurgen kondigde zijn vertrek ruim op tijd aan. Hij moest om wille van zijn eigen gezondheid hoog nodig activiteiten gaan afstoten.
Els Damsma vervulde de functie van voorzitter eerder al voordat Jurgen het op haar verzoek van haar overnam (omdat toen haar agenda te vol was).

Op 15 januari hebben we ook afscheid genomen van Gerry Jongerius, die jaren lang met kennis van zaken commentaar gaf op onze ideeën en op de ontwikkelingen binnen het gemeentelijk apparaat.

Om de taken uit te voeren, die het Platform zich heeft gesteld, is een team van bestuursleden nodig: mensen die zich elk vanuit hun eigen ervaringskennis en mogelijkheden inzetten.
Gelukkig is er ook na het aftreden van Jurgen en Gerry zo’n team aanwezig. Onlangs zijn nieuwe bestuursleden toegetreden: Wiel Gubbels en Mariet Claassens. Ze hebben al enkele maanden meegekeken waar het bestuur zoal mee bezig is.

Het bestuur bestaat sinds 15 januari uit:
Els Damsma, voorzitter
Marie-José Kicken, secretaris
Monique Wilmes, penningmeester
Mariet Mentink
Carla Dumoulin-Bataille
Wiel Gubbels
Mariet Claassens

John Bergs heeft zich in februari aangesloten; we voelen ons nu weer compleet.

John heeft zich ook bereid verklaard kartrekker te zijn voor de werkgroep Toegankelijkheid.

Click to listen highlighted text!