Welcome to PLATFORM ZORGVRAGERS EIJSDEN-MARGRATEN   Click to listen highlighted text! Welcome to PLATFORM ZORGVRAGERS EIJSDEN-MARGRATEN
PLATFORM ZORGVRAGERS EIJSDEN-MARGRATEN

Werkwijze

Wat doen wij om het beschreven doel te bereiken

Contact onderhouden met de doelgroep, onze achterban:

– door middel van onze Nieuwsbrief, die circa 200 huishoudens ten minste 2 keer per jaar van ons ontvangen, samen met de gezamenlijke regionale Nieuwsbrief “InZicht”.
– door middel van berichten in lokale en regionale media
– door het bieden van mogelijkheden om contactpersonen op te bellen of aan te spreken
– door ontmoetingsbijeenkomsten te organiseren
– door deze website.

Gezamenlijke activiteiten organiseren voor mensen uit de doelgroep samen met andere burgers.

Ondersteuning bieden aan personen uit de doelgroep, die te kennen geven dat ze hulp nodig hebben om verder te komen op hun weg naar zelfredzaamheid, mobiliteit of het leggen en onderhouden van contacten.

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen – op landelijk, regionaal en lokaal niveau:

– door de relevante stukken van de Gemeente te bestuderen
– door literatuur bij te houden over ontwikkelingen waarmee de doelgroep te maken heeft
– door deel te nemen aan bijeenkomsten en cursussen hierover
– door regionaal overleg met collega-groepen
– door overleg met – en deelnemen aan de Wmo-raad en andere organisaties binnen de gemeente.

Signalen bundelen en voorstellen doen voor aanpassing van het aanbod van hulpverlening, om het voor de doelgroep beter mogelijk te maken om te participeren in de maatschappij, bijvoorbeeld voorstellen op het gebied van:

– integraal beoordelen van de situatie van aanvragers
– hulp op terreinen waarop de Gemeente niet zelf een aanbod kan bieden
– afhandelen van aanvragen van voorzieningen
– toezien op kwaliteit van voorzieningen
– toezien op onderhoud van voorzieningen
– vaststellen van leges.

Signalen bundelen en voorstellen doen voor verbetering van toegankelijkheid van wegen en openbare ruimten voor mensen uit de doelgroep, bijvoorbeeld:

– bij reconstructie van wegen aangeven aan welke toegankelijkheidseisen de weg moet voldoen
– aangeven waar invalidenparkeerplaatsen gewenst zijn
– aangeven wat nodig is om wegen, trottoirs en openbare gebouwen toegankelijk te doen zijn.

Click to listen highlighted text!