Welcome to PLATFORM ZORGVRAGERS EIJSDEN-MARGRATEN   Click to listen highlighted text! Welcome to PLATFORM ZORGVRAGERS EIJSDEN-MARGRATEN
PLATFORM ZORGVRAGERS EIJSDEN-MARGRATEN

Doel

Platform Zorgvragers Eijsden-Margraten stelt zich ten doel:

Spreekbuis zijn voor mensen met een chronische ziekte of een beperking (lichamelijk, zintuigelijk of verstandelijk) en hun naasten; zij zijn onze achterban.
Bevorderen dat deze mensen kunnen deelnemen aan maatschappelijke activiteiten, zo nodig door compensatie voor hun beperking in het kader van de Wmo.
Ondersteuning bieden aan mensen, die tot de doelgroep behoren, als zij moeite hebben om zaken geregeld te krijgen die nodig zijn voor deelname in de maatschappij.
De beeldvorming met betrekking tot mensen met een beperking beïnvloeden, zodat zij niet meer – openlijk of bedekt – worden gezien als “raar” of “minder”.
Signalen verzamelen over het functioneren van instanties op wie deze mensen een beroep moeten doen en op grond van deze signalen adviezen afgeven voor de verbetering van de dienstverlening van deze instanties, al dan niet via de Wmo-raad.
Signalen verzamelen over de toegankelijkheid van wegen en gebouwen;
en op grond daarvan adviseren om bruikbaarheid, toegankelijkheid en bereikbaarheid te bevorderen.
Adviezen die door de Gemeente worden gevraagd – via de Wmo-raad – voorbereiden in gesprek met de doelgroep, zodat de adviezen gebaseerd zijn op de ervaring van gebruikers.

Click to listen highlighted text!